SmygreklamRobot

- HITTAR OTILLÅTEN MARKNADSFÖRING ONLINE

Vad är SmygreklamRobot?

Vad är SmygreklamRobot?

De senaste åren har hundratals anmälningar om misstänkt smygreklam mot barn kommit in till KO och RO. Få har fällts på grund av det svåra bevisläget. SmygreklamRobot är det första försöket att använda data och automatisk textanalys för att upprätthålla marknadsföringslagar och riktlinjer.

Läs mer om projektet här

Varför en SmygreklamRobot?

Projektet tar sitt avstamp i RONs fällning av Misslissibell och sminkföretaget JFR för smygreklam mot barn. Läs mer om domen, nyhetsklipp och andra relaterade inlägg i vårt bakgrundsarkiv.

Bakgrund
Varför en SmygreklamRobot?

”Varje barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.”

FNs BARNKONVENTION, PARAGRAF 17

Samarbetspartners