Månad: oktober 2016

SmygreklamRobot

Smygreklam – inte längre en ickefråga


Smygreklam på nätet. För ett och ett halvt år sedan var det en ickefråga. En absolut död fråga. Det fanns ingen debatt, inga åtgärder, inga fällningar. Trots att det var helt uppenbart för vem som helst som orkade studera bloggosfären att företag av alla sorter uppenbart betalade kids för att göra otillåten reklam mot andra

SmygreklamRobot

Bakgrunden till SmygreklamRobot


”Varje barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.” FNs Barnkonvention, paragraf 17 Smygreklam mot barn är ett av de mest allvarliga överträdelserna man kan göra som mediaägare, plattformsägare, förmedlare och/eller innehållsskapare. Det utnyttjar