Författare: SmygreklamRobot

SVT - "Stå upp för demokratin på nätet Bah Kuhnke"

”Stå upp för demokratin på nätet Bah Kuhnke”


SVT OPINION. ”Nyligen uttalade du dig på ett sätt som fick vissa tyckare och ledarskribenter att tolka det som att du inte var främmande för att ”censurera Facebook”. Suck. Diskussionen borde väl snarare handla om att Facebook redan är censurerat?” Hej Alice! Ja, jag vet att det kanske börjar bli lite tjatigt med alla öppna brev

SVT Kobra

Vi medverkar i SVT Kobra


SVT. Vi medverkar i SVT Kobra och pratar bland annat om industrialiseringen av internet och vikten av plattformar där barn tillåts vara barn. Se hela programmet här.

SmygreklamRobot

När ett barns kropp blir ett slagfält i sociala medier


Smygreklamrobot är ett projekt som utgår från människors rättigheter och skyldigheter, inte minst att skydda barn i enlighet med lagar och marknadsföringsriktlinjer. Med anledning av en debatt om en reklambild på ett barn i ett lucianattlinné som publicerats på Facebook har vi följande kommentar: Ett barns kropp har i luciatid blivit ett slagfält i sociala

Sveriges Radio- Bloggare stöttas av ny branschorganisation

Kulturnytt om influencers


P1 KULTUR OM INFLUENCER MARKETING. I samband med att den nya branschorganisationen Influencers of Swedens lansering intervjuades Underbara Clara och Digital Reliance av Sveriges Radio angående vikten av tydligare marknadsföringslagar mot smygreklam riktat mot barn. Att influencers of Sweden lanserats är ett positivt steg i utvecklingen och vi ser det som en viktigt del i att uppmärksamma frågan

SmygreklamRobot

Smygreklam – inte längre en ickefråga


Smygreklam på nätet. För ett och ett halvt år sedan var det en ickefråga. En absolut död fråga. Det fanns ingen debatt, inga åtgärder, inga fällningar. Trots att det var helt uppenbart för vem som helst som orkade studera bloggosfären att företag av alla sorter uppenbart betalade kids för att göra otillåten reklam mot andra

SmygreklamRobot

Bakgrunden till SmygreklamRobot


”Varje barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.” FNs Barnkonvention, paragraf 17 Smygreklam mot barn är ett av de mest allvarliga överträdelserna man kan göra som mediaägare, plattformsägare, förmedlare och/eller innehållsskapare. Det utnyttjar