Bakgrunden till SmygreklamRobot

Bakgrunden till SmygreklamRobot

SmygreklamRobot

”Varje barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.” FNs Barnkonvention, paragraf 17

Smygreklam mot barn är ett av de mest allvarliga överträdelserna man kan göra som mediaägare, plattformsägare, förmedlare och/eller innehållsskapare. Det utnyttjar barns naturliga godtrogenhet och skadar allmänhetens förtroende för medierna, som är en förutsättning för demokratin ska fungera. Alla riktlinjer och lagar är tydliga på denna punkt, samt att barn anses vara ”extra skyddsvärda”.

I augusti 2015 fälldes företaget JFR.se och bloggerskan Misslissibell i Reklamombudsmannens Opinionsnämd. Fällningen baserades på den tekniska bevisning som togs fram av Digital Reliance. Samma granskningsprincip låg bakom den granskning av #doldreklam som gjordes av SVT Aktuellt i januari 2016.

Utdrag ur RO’s beslut: ”[Vi] finner att reklamen brister i kravet på laglighet, inte uppfyller kravet på reklamidentifiering samt brister i den aktsamhet som gäller för reklam till barn genom att utnyttja barns naturliga godtrogenhet och bristande erfarenhet.”
Klicka här för att läsa det fullständiga utlåtandet.


SmygreklamRobot

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *