Kategori: Bakgrund

SmygreklamRobot

Bakgrunden till SmygreklamRobot


”Varje barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.” FNs Barnkonvention, paragraf 17 Smygreklam mot barn är ett av de mest allvarliga överträdelserna man kan göra som mediaägare, plattformsägare, förmedlare och/eller innehållsskapare. Det utnyttjar