Om

Om

Vad är SmygreklamRobot?

SmygreklamRobot

SmygreklamRobot är det första försöket att använda big data och automatisk textanalys i syfte att skydda framförallt barn, men också vuxna, mot otillåtet kommersiellt innehåll som lagstiftningen tydligt definierar som ett hot mot yttrandefriheten.

SmygreklamRobot kommer att automatisera insamling och analys av innehåll i sociala medier, och sortera ut misstänkta överträdelser av marknadsföringslagar och riktlinjer. På detta sätt kan en större mängd misstänkta överträdelser hittas på kort tid. Eftersom de flesta överträdelser som företag och bloggare gör bygger på okunskap, snarare än uppsåt, kan SmygreklamRobot leda till en snabbare utbildningsinsats och i slutändan minska antalet anmälningar.

SmygreklamRobot kommer att skicka ut automatiska mail till företagen och bloggaren med information om varför det aktuella innehållet verkar misstänkt, och skickar även med länkar till riktlinjer och befintligt utbildningsmaterial. Flaggat innehåll läggs även upp i en databas som registrerade användare kan titta i, och välja att gå vidare med för eventuell anmälan till Konsumentombudsmannen eller Reklamombudsmannen.

Projektet är i en större mening i linje med paragraf 17 i barnkonventionen, som tydligt definierar att barn har rätt till att självständigt konsumera medier, men ska skyddas i medierna, samt att staten har ansvar för detta. Reklamombudsmannen och Konsumentombudsmannen har båda uttalat att denna typ av verktyg saknas och att det skulle hjälpa dem i deras arbete.

Under 2017 kommer SmygreklamRobot att lanseras.

Läs den fulla presentation av projektet här

 

Bakom SmygreklamRobot står den ideela organisation Digital Reliance.

Digital Reliance

Vi arbetar med konceptutveckling, aktioner och opinionsbildning för att stärka utsatta grupper i och med digitala medier. Organisationen grundades av Gustav Martner och Hanna Wekell. I Digital Reliance nätverk av volontärer och medlemmar finns allt från stora telekombolag och reklambyråer till enskilda kreatörer, programmerare och aktivister.

Läs mer om Digital Reliance och våra olika projekt här